conflictes

Resolució de conflictes

L’objectiu de la formació és conèixer una fórmula de gestió de conflictes aplicable tant a la vida professional com a la personal. Per poder treure-li el màxim profit a aquest taller és important saber practicar l’escolta activa. Per això és recomanable haver fet prèviament el taller sobre aquest tema.

La fórmula de resolució de conflictes amb la qual treballem inclou:
• Tècniques de “speed-relaxation”
• Assertivitat
• Escolta activa
• Negociació
• Treball de perspectives
• Brainstorming
• Reconeixement