formadors

Formació de formadors

Els objectius de la formació de formadors són:

 1. Preparar als formadors interns triats per a portar a terme la seva funció de forma eficient:
  • Professionalitzar i homogeneïtzar els tallers a impartir pels formadors interns
 2. Practicar com impartir una acció formativa
  • Utilitzar els recursos didàctics amb facilitat
  • Establir una comunicació eficaç a l’aula
 3. Disposar de recursos per a poder actualitzar/dissenyar nous materials formatius en el futur
  • Continguts

Els participants coneixeran, experimentaran en 1a persona i posaran en pràctica els 8 aspectes a tenir en compte per a portar a terme amb èxit un programa de formació:

 1. Enquadrament
 2. Forma
 3. Contingut
 4. Preparació
 5. Recursos didàctics
 6. Utilització de l’espai
 7. Com liderar el grup
 8. Tancament