escolta2

Escolta activa

Els objectius de la formació són

  1. Reconèixer la pròpia forma d’escolta
  2. Millorar la capacitat d’escolta
  3. Identificar l’estil propi d’empatitzar
  4. Millorar la capacitat d’empatitzar
  5. Identificar habilitats del coaching d’utilitat en la pròpia pràctica per a millorar l’escolta: ressonància, “dansar en el moment” i utilització de la intuició

Els continguts són:

– Exercicis d’escolta
– Conceptualització dels nivells d’escolta
– Exercicis d’empatia
– Concepte de “sistema representacionaI” en PNL
– Aprofundiment en la comunicació paraverbal i no verbal
– La ressonància versus la dissonància
– Exercicis per aprendre a
• “Dansar en el moment”
• Utilitzar la intuició
• Identificar noves formes d’empatitzar