comunicacio

Aspectes interculturals de la comunicació

Els objectius de la formació són:

 1. Prendre consciència sobre l’impacte de les cultures a l’hora de comunicar
 2. Incrementar el respecte i l’empatia a l’entorn laboral amb companys i usuaris d’altres cultures
 3. Evitar malsentesos entre cultures

Els continguts són:

– Què entenem per cultura?
– Com diferenciem una cultura d’una altra?
• Dimensions culturals
– Bases per a l’enteniment entre cultures
• Tenir una llengua compartida
• Coneixement sobre la cultura aliena
• Reconeixement de la pròpia cultura
• Gestió de prejudicis
• Empatia
• Crear una relació equilibrada

automotivacio

Auto-motivació

Els objectius de la formació són:

 1. Reflexionar sobre aspectes rellevants de la nostra motivació personal
 2. Identificar els valors que la regeixen
 3. Entendre quins són els motors que ens porten a l’aconseguiment dels nostres objectius
 4. Practicar tècniques de reducció de sabotejadors i d’augment d’estats positius

Els continguts són:

– Motivants de l’acció: la influència dels valors
– Motivació externa vs. motivació interna
– Continguts que composen l’auto-motivació
– Reforços positius

conflictes

Resolució de conflictes

L’objectiu de la formació és conèixer una fórmula de gestió de conflictes aplicable tant a la vida professional com a la personal. Per poder treure-li el màxim profit a aquest taller és important saber practicar l’escolta activa. Per això és recomanable haver fet prèviament el taller sobre aquest tema.

La fórmula de resolució de conflictes amb la qual treballem inclou:
• Tècniques de “speed-relaxation”
• Assertivitat
• Escolta activa
• Negociació
• Treball de perspectives
• Brainstorming
• Reconeixement

escolta2

Escolta activa

Els objectius de la formació són

 1. Reconèixer la pròpia forma d’escolta
 2. Millorar la capacitat d’escolta
 3. Identificar l’estil propi d’empatitzar
 4. Millorar la capacitat d’empatitzar
 5. Identificar habilitats del coaching d’utilitat en la pròpia pràctica per a millorar l’escolta: ressonància, “dansar en el moment” i utilització de la intuició

Els continguts són:

– Exercicis d’escolta
– Conceptualització dels nivells d’escolta
– Exercicis d’empatia
– Concepte de “sistema representacionaI” en PNL
– Aprofundiment en la comunicació paraverbal i no verbal
– La ressonància versus la dissonància
– Exercicis per aprendre a
• “Dansar en el moment”
• Utilitzar la intuició
• Identificar noves formes d’empatitzar

autogestio2

Autogestió de les emocions

Els objectius de la formació són:

 1. Presa de consciència de l’emoció que precedeix a l’acció.
 2. Identificar les emocions que sentim i les causes que les generen.
 3. Dotar als participants d’estratègies per a poder “sentir” de manera més adaptativa.
 4. Reflexionar sobre el grau d’implicació de les emocions en el benestar general.

Els continguts són:
– Les emocions bàsiques i què les genera
– Aspectes positius i negatius de les emocions
– Tècniques conductuals per a la gestió emocional
– Paper de la interpretació a les emocions: Percepció i Realitat
– Canvi de perspectiva emocional
– Competències emocionals principals

equip

Treball en equip

Els objectius de la formació són:

 1. Crear i compartir una visió inspiradora
 2. Diagnosticar l’efectivitat de l’equip (amb eines validades com DISC i/o Belbin)
 3. Identificar els factors que afavoreixen l’alt rendiment
 4. Eliminar obstacles al rendiment
 5. Crear l’entorn i les condicions necessaris per assolir la innovació i l’èxit
  • Continguts
  – Evolució natural d’un equip
  • De grup a equip
  • Equip d’Alt Rendiment (EAR)
  – Els 9 rols de Belbin
  – Fases de desenvolupament d’un equip i com liderar-lo en cadascuna d’elles
  • Orientació
  • Insatisfacció
  • Resolució
  • Producció
formadors

Formació de formadors

Els objectius de la formació de formadors són:

 1. Preparar als formadors interns triats per a portar a terme la seva funció de forma eficient:
  • Professionalitzar i homogeneïtzar els tallers a impartir pels formadors interns
 2. Practicar com impartir una acció formativa
  • Utilitzar els recursos didàctics amb facilitat
  • Establir una comunicació eficaç a l’aula
 3. Disposar de recursos per a poder actualitzar/dissenyar nous materials formatius en el futur
  • Continguts

Els participants coneixeran, experimentaran en 1a persona i posaran en pràctica els 8 aspectes a tenir en compte per a portar a terme amb èxit un programa de formació:

 1. Enquadrament
 2. Forma
 3. Contingut
 4. Preparació
 5. Recursos didàctics
 6. Utilització de l’espai
 7. Com liderar el grup
 8. Tancament