autogestio2

Autogestió de les emocions

Els objectius de la formació són:

  1. Presa de consciència de l’emoció que precedeix a l’acció.
  2. Identificar les emocions que sentim i les causes que les generen.
  3. Dotar als participants d’estratègies per a poder “sentir” de manera més adaptativa.
  4. Reflexionar sobre el grau d’implicació de les emocions en el benestar general.

Els continguts són:
– Les emocions bàsiques i què les genera
– Aspectes positius i negatius de les emocions
– Tècniques conductuals per a la gestió emocional
– Paper de la interpretació a les emocions: Percepció i Realitat
– Canvi de perspectiva emocional
– Competències emocionals principals