automotivacio

Auto-motivació

Els objectius de la formació són:

  1. Reflexionar sobre aspectes rellevants de la nostra motivació personal
  2. Identificar els valors que la regeixen
  3. Entendre quins són els motors que ens porten a l’aconseguiment dels nostres objectius
  4. Practicar tècniques de reducció de sabotejadors i d’augment d’estats positius

Els continguts són:

– Motivants de l’acció: la influència dels valors
– Motivació externa vs. motivació interna
– Continguts que composen l’auto-motivació
– Reforços positius