Entries by Coaching

Com incorporar el coaching a la consulta mèdica

Al grup Coaching&Salut també considerem la incorporació del coaching co-actiu a la consulta mèdica. No es tracta de convertir la consulta en una sessió de coaching, però sí que es poden incorporar elements aportats pel coaching en l’entrevista clínica i en el conjunt del procés de cura. En primer lloc, des del punt de vista […]

Què és el coaching co-actiu

És un model de coaching, desenvolupat per CTI (The Coaches Training Institute), basat en 4 pilars, 3 principis i 5 contextos: http://www.thecoaches.com/why-cti/what-is-co-active És important posar el guionet entre “co” i “actiu”. No és “coactiu”, sinó “actiu en col·laboració”. Els 4 pilars són: 1. Les persones són, per naturalesa, creatives, completes i plenes de recursos 2. […]

Aspectes interculturals de la comunicació

Els objectius de la formació són: Prendre consciència sobre l’impacte de les cultures a l’hora de comunicar Incrementar el respecte i l’empatia a l’entorn laboral amb companys i usuaris d’altres cultures Evitar malsentesos entre cultures Els continguts són: – Què entenem per cultura? – Com diferenciem una cultura d’una altra? • Dimensions culturals – Bases […]

Auto-motivació

Els objectius de la formació són: Reflexionar sobre aspectes rellevants de la nostra motivació personal Identificar els valors que la regeixen Entendre quins són els motors que ens porten a l’aconseguiment dels nostres objectius Practicar tècniques de reducció de sabotejadors i d’augment d’estats positius Els continguts són: – Motivants de l’acció: la influència dels valors […]

Resolució de conflictes

L’objectiu de la formació és conèixer una fórmula de gestió de conflictes aplicable tant a la vida professional com a la personal. Per poder treure-li el màxim profit a aquest taller és important saber practicar l’escolta activa. Per això és recomanable haver fet prèviament el taller sobre aquest tema. La fórmula de resolució de conflictes amb […]

Escolta activa

Els objectius de la formació són Reconèixer la pròpia forma d’escolta Millorar la capacitat d’escolta Identificar l’estil propi d’empatitzar Millorar la capacitat d’empatitzar Identificar habilitats del coaching d’utilitat en la pròpia pràctica per a millorar l’escolta: ressonància, “dansar en el moment” i utilització de la intuició Els continguts són: – Exercicis d’escolta – Conceptualització dels […]

Autogestió de les emocions

Els objectius de la formació són: Presa de consciència de l’emoció que precedeix a l’acció. Identificar les emocions que sentim i les causes que les generen. Dotar als participants d’estratègies per a poder “sentir” de manera més adaptativa. Reflexionar sobre el grau d’implicació de les emocions en el benestar general. Els continguts són: – Les […]

Treball en equip

Els objectius de la formació són: Crear i compartir una visió inspiradora Diagnosticar l’efectivitat de l’equip (amb eines validades com DISC i/o Belbin) Identificar els factors que afavoreixen l’alt rendiment Eliminar obstacles al rendiment Crear l’entorn i les condicions necessaris per assolir la innovació i l’èxit • Continguts – Evolució natural d’un equip • De […]

Formació de formadors

Els objectius de la formació de formadors són: Preparar als formadors interns triats per a portar a terme la seva funció de forma eficient: • Professionalitzar i homogeneïtzar els tallers a impartir pels formadors interns Practicar com impartir una acció formativa • Utilitzar els recursos didàctics amb facilitat • Establir una comunicació eficaç a l’aula […]