comunicacio

Aspectes interculturals de la comunicació

Els objectius de la formació són:

  1. Prendre consciència sobre l’impacte de les cultures a l’hora de comunicar
  2. Incrementar el respecte i l’empatia a l’entorn laboral amb companys i usuaris d’altres cultures
  3. Evitar malsentesos entre cultures

Els continguts són:

– Què entenem per cultura?
– Com diferenciem una cultura d’una altra?
• Dimensions culturals
– Bases per a l’enteniment entre cultures
• Tenir una llengua compartida
• Coneixement sobre la cultura aliena
• Reconeixement de la pròpia cultura
• Gestió de prejudicis
• Empatia
• Crear una relació equilibrada